tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
BİBLİYOGRAFYA TÜRÜNDE İLK ÖRNEKLER
BİBLİYOGRAFYA TÜRÜNDE İLK ÖRNEKLER | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Ülkemizde çağdaş anlamda bibliyografya çalışmaları,
1928 yılında yapılan Harf Devrimi'nden
sonra başladı. Ancak, Türk kültürüyle
ilgili ilk bibliyografya niteliğinde birçok çalışmalar
vardır. Abdurrahman Bestami'nin
"Mevzuatü'I-Ulûm" (Bilimlerin Konuları),
Molla Lütfi'nin "El- Metâlib-i İlâhiye"
(Tanrısal Dilekler), Abdülzâde Mehmet Tahir'le,
Serkis Orpelyon'un birlikte düzenledikleri
"Mahzenü'1-Ulûm" (Bilimlerin Mahzeni),
Hüsamettin Ahmet'in "Miftahü's-Süeada"
(Mutluluğu Bulanların Anahtarı), Kâtip Çelebi'nin
"Keşfü'z-Zünûn" (Şüpheli Şeylerin
Keşfi) gibi eserleri, bibliyografik türde ilk kitaplar
olarak sayılabilir.
İlk kez 1930 yılında yayınlanmaya başlanan
ulusal nitelikteki genel bibliyografyanın
adı, "Türkiye'de Çıkan Kitap, Gazete ve Mecmualardan
Bahsetmek Üzere Maarif Vekâleti
Talim ve Terbiye Heyeti Tarafından Çıkarılan
Neşriyat Bülteni"dir.,


BİBLİYOGRAFYA TÜRÜNDE İLK ÖRNEKLER olayı ilkleri yazısı oku bul BİBLİYOGRAFYA TÜRÜNDE İLK ÖRNEKLER alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK TOP OYUNLARI

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *