tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
TARİHTEKİ İLK BEŞİK
TARİHTEKİ İLK BEŞİK | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Dünya tarihinde ilk beşik, M.S. 1. yüzyılda
kullanılmaya başlarken, bu yüzyıl içinde Orta
Asya'da Yedisu alanında yapılan kazıda,
Hun mezarından bir beşik çıkmıştır. Bu beşik,
bugün Kırgızların kullandığı beşiğin aynıdır.
Türk beşikleri, biçim ve nitelik bakımlarından
Türk topluluğunun aşamalarını gösterir.
Yürüklerde, çocuk sırtta taşınır, bu arada
seyrek olarak da ağaçtan, deliksiz basit bir
beşik kullanılır. Ege Bölgesi'nde, tabanı düz,
yanları dışarıya meyilli, baş ve ayak uçlarına
kasnak geçirilen ve üst kısmında, tutmak için
kaş denilen bir kol bulunan beşikler vardır.
Doğu ve Orta Anadolu'da kullanılan ağaçtan
yapma beşiklerde, çocuk ağ gibi bir çeşit somya
üzerine konan minderde yatırılır.
15. yüzyıldan sonra madeni beşikler, ağaç
beşiklerin yerini aldı. Osmanlı sarayında beşiklerin
üzerine konan "serasker" örtü ve yorgan,
en değerli taşlarla süslenirdi. Doğan padişah
çocuğuna, Hazine Kethüdası aracılığıyla
Hazinehane'de gümüş kabaralı, süslü bir beşik
yaptırılır ve haremin kapısına kadar götürülürdü.
Bu arada, padişah annesinin hazırlattığı
bir beşikle, yorgan ve puşide denilen sırmalı
beşik örtüsü, büyük bir törenle eski saraydan
yeni saraya nakledilirdi. Bu törene de
"beşik alayı" denirdi. Bu alaya, bütün devlet
büyükleri katılırdı. Doğumun altıncı günü
sadrazam tarafından altın ve mücevherlerle
süslü bir beşik hazırlanır ve çocuk erkekse, buna
bir de sorguç eklenerek, yine törenle Paşakapısı'ndan
Topkapı Sarayı'na götürülürdü.
Bundan sonra kurbanlar kesilir ve eğlenceler
başlardı.,


TARİHTEKİ İLK BEŞİK olayı ilkleri yazısı oku bul TARİHTEKİ İLK BEŞİK alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
ILK ADALET BAKANI

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *