tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
TÜRKİYE'DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ
TÜRKİYE'DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
1874 yılında Galatasaray Sultanisi'nde ayrı bir
bölüm olarak açılan "Hukuk Mektebi" ile
başlar. Bu okul, bugünkü Hukuk Fakültesi'-
nin çekirdeğidir. "Hukuk Mektebi"nin ilk
müdürü de, Emin Bey'di. Okulun öğretim
üyeleri ise şunlardı:
"Cevdet Paşa (Medeni Usul Hukuku),
Münif Paşa (Hukuk Başlangıcı), Hasan Fehmi
Efendi (Ticaret Hukuku), Kostaki Efendi
(Ceza Usul Hukuku), Sait Bey (Roma Hukuku),
İsmail Bey (Ceza Hukuku), Recai Efendi
(Fransızca).
Bu okul, 1900 yılında o zaman üniversite
anlamına gelen Darülfünun'un hukuk dalı niteliğini
kazandı ve ilk kez fakülte oldu.,


TÜRKİYE'DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ olayı ilkleri yazısı oku bul TÜRKİYE'DE İLK HUKUK ÖĞRENİMİ alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK DİREKSİYON DERSLERİ

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *