tarihteilkler.com - 21/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK ESPERANTO KİTAP
İLK ESPERANTO KİTAP | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Lingvo Internacia adını taşıyan ilk Esperanto
kitap, 1887 yılında Varşova'da Dr. Ludoviç
Zamenhof adlı Rus tarafından yayınlandı.
Dr. Esperanto takma adıyla kitabını bastıran
Zamenhof, 1859 yılında Bielostock adlı
kasabada dünyaya geldi. Bu kasabanın sakinlerini
Ruslar, Polonyalılar, Almanlar ve Yahudiler
oluşturuyordu.
Zamenhof da bir Yahudi aileden geliyordu.
Gençlik yıllarında, farklı diller konuşan
kasabalılar arasındaki kötü ilişkiler, Zamenhof
'u çok rahatsız etti. Bunun üzerine yeni bir
dil geliştirerek, insanlar arasında kardeşliği ve
dostluğu, bu dil aracılığıyla gerçekleştirmeye
karar verdi. Söz konusu dil, kendisi gibi düşünenler
tarafından okullarda öğrenilebilirdi.
14 yaşında bir öğrenciyken (Varşova KlasikAkademisi'nde) bu amaca yönelik çalışmalarına
başladı. 19 yaşına geldiğinde (1878) altıyedi
arkadaşım da ikna etmeye yetecek kadar
yol almıştı. 17 Aralık 1878 günü evinde bir
toplantı düzenledi ve arkadaşlarıyla birlikte
yeni bir konuşma ve şarkı dilinin doğuşunu
kutladı. Ne var ki, Esperanto'nun bu ilk öncüleri,
tutucu büyüklerinin sert tepkilerine dayanamadılar
ve Zamenhof, yoluna tek başına
devam etmek zorunda kaldı.
Birçok düzenlemenin ardından, 15 yıllık
emeğinin sonucu, 40 sayfalık bir kitap haline
geldi. Kitabın başına koyduğu bir önsözle, yazar,
kitapla ilgili tüm haklarından feragat ettiğini
duyurdu. Zira ona göre, "Uluslararası
bir dil, tıpkı ulusal dillerde olduğu gibi, herhangi
bir bireyin değil, toplumun malıydı."
Esperanto'nun ilk yandaşları genellikle,
Almanlar, İsveçliler ve Ruslardan oluşuyordu.
Rus Esperantocular arasında ünlü yazar
Leo Tolstoy da vardı. Yeni dünya dili, Batı'
da en büyük ilgiyi Fransızlardan gördü ve 1898
yılında Fransa Ulusal Esperanto Derneği kuruldu.,


İLK ESPERANTO KİTAP olayı ilkleri yazısı oku bul İLK ESPERANTO KİTAP alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK KAN BANKASI

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *