tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK FOLKLOR ÇALIŞMALARI
İLK FOLKLOR ÇALIŞMALARI | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
1890 yılında başladı. Daha önceleri bazı yazarların,
farkına varmadan Türk folklorunun
derlenmesine yararlı çalışmaları bulunuyordu.
Ancak, Türk halk edebiyatını bir bilim konusu
olarak ele alan ve ilk belgeleri toplayan, Macar
bilgini Ignazs Kunos olmuştur (Türk Halk
Edebiyatı 1915).
En eski folklor çalışmaları olarak ise Kaşgarlı
Mahmut'un Divan-ı Lûgati't-Türk'ünü ve
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sini sayabiliriz.
Ziya Gökalp, 1920'li yıllarda folkloru ulusal
açıdan ele alarak, kültür araştırmalarında,
kendi deyimi ile "Halkiyat", yani folklorun
önemli bir bilim dalı olduğu yolundaki görüşlerini
açıkladı. Bu sırada, Ankara'da halk kültürünün
incelenip derleneceği amaçlı bir
dernek kuruldu. 1927'de kurulan bu derneğin
adı, Türk Halk Bilgisi Derneği idi. Bu dernek,
ülkemizde kurulan ilk folklor derneğidir.,


İLK FOLKLOR ÇALIŞMALARI olayı ilkleri yazısı oku bul İLK FOLKLOR ÇALIŞMALARI alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK BEYAZLATMA TOZU

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *