tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK HALİFE
İLK HALİFE | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Türk tarihinde ilk halife, Yavuz Sultan Selim'
dir. Osmanlılar, Mısır'ı aldıktan sonra, "Kutsal
Emanetler"le birlikte, halifelik de Osmanlılara
geçti. Mütevekkilullah'ın yerine Yavuz
Sultan Selim, 1517'de halife oldu. 1924 yılına
kadar bütün Osmanlı padişahları "halife"
unvanını da taşıyarak, hilafeti ellerinde tuttular.
Kurtuluş Savaşı sona erince TBMM, 1 Kasım
1922'de saltanatla hilafetin birbirinden
ayrılmasını kararlaştırdı. 18 Kasım 1922'de
Abdülmecit, halife ilan edildi. 3 Mart 1924'te
çıkarılan "Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani'nin
Türkiye Cumhuriyeti Memaliki
Haricine Çıkarılmasına Dair Yasa" ile hilafet
ve halifelik tarihe karıştı. Son halife Abdülmecit,
Osmanlı Hanedanı'na mensup 29.
halife idi.,


İLK HALİFE olayı ilkleri yazısı oku bul İLK HALİFE alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK MARŞ

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *