tarihteilkler.com - 22/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK KOMÜNİST PARTİ
İLK KOMÜNİST PARTİ | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Önceleri "Haklılar Birliği "adı altında gizlice
faaliyet gösteren yasa dışı devrimci örgüt, 1
Haziran 1847 günü, Londra'da Joseph Moll
başkanlığında bir kongre düzenleyerek "Komünist
Birlik" adım aldı. Kongrenin ana
amaçlarından biri, parti programını formüle
ederken, Friedrich Engels-Karl Marx birlikteliğini
sağlamaktı. Modern komünist felsefenin
bu iki kurucusu da, kongreye katılacaklarını
bildirdiler. Ancak Marx, gereken yol parasını bulamayınca toplantıya gidemedi ve
Brüksel'de kaldı.
Kongre sonrasında partinin amacı, "burjuvazinin
yıkılması, işçi sınıfı yönetiminin sağlanması,
orta sınıfın eseri olan çağdışı kalmış
toplum yapısını ortadan kaldırarak, yerine sınıfsız
ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun
kurulması" olarak belirlendi.
Komünist Birlik'in ikinci kongresi, 1847
yılı Kasım ayında yapıldı. Bu kongreye katılan
Karl Marx'tan, bir parti manifestosu hazırlaması
istendi. Marx'ın "Manifest der
Kommunistischen Partei" adlı eseri, 1848 Şubat'ında
Londra'da J.E. Burghard tarafından
Almanca olarak yayınlandı, iki yıl sonra The
Red Republican tarafından "Komünist
Manifesto" adı altında İngilizce çevirisi basıldı.
Ancak, bu çok kötü bir çeviriydi. İlk Komünist
partinin ömrü uzun olmadı (1851
yılında feshedildi) ama Manifestosu, İngiltere'de
yeterli ilgi gösterilmemesine karşın, dünya
devrimci komünizminin "başucu kitabı"
oldu.
Rus komünizminin babası olan Georgi Valentinoviç
Plekhanov, 1883 yılında Cenevre'-
de "Emeğin Marksist Kurtuluşu" hareketini
başlattı.Rusya'daki ilk komünist partisi olan
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, 1-3 Mart
1898'de Minsk'te işçi haklarım temsil eden yerel
örgütlerden gelen dokuz temsilci tarafından kuruldu. Bu kişiler, kuruluştan hemen
sonra polis tarafından tutuklandıkları için,
partinin daha sonraki gelişiminde hiçbir etkinlikleri
olmadı. Parti Manifestosu'nu hazırlayan
Peter Struve, daha sonra komünizmin en
ateşli karşıtlarından biri oldu. Sosyal Demokratlar,
"Menşevikler" ve "Bolşevikler" olmak
üzere iki fraksiyona ayrıldılar. Bu gelişme üzerine
1903 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında
Brüksel ve Londra'da partinin ikinci kongresi
toplandı.,


İLK KOMÜNİST PARTİ olayı ilkleri yazısı oku bul İLK KOMÜNİST PARTİ alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK MOTORLU KARA VAN

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *