tarihteilkler.com - 20/1/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK LİSE SÖZCÜĞÜ
İLK LİSE SÖZCÜĞÜ | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
İstanbul Erkek Lisesi'nde kullanıldı. 1884 yılında
ilk kez Deniz Yüzbaşısı Nadir Bey tarafından
kurulan okulun adı, "Şemsü'l-
Mekaip"ti. Nadir Bey, 1885 yılında Süleymaniye'de
özel "Nümune-i Terakki Okulu'nu açtı ve bu okul, Maarif Nezareti tarafından
satın alındı. Nümune-i Terakki İdadisi
denilen okulun, dört ilk, üç orta ve üç lise
olarak eğitim süresi 10 yıldı. Daha sonra ilk
ve ortaokullar birleştirilerek, süresi 5 yıla indirildi.
1910'da da "İstanbul Lisesi" adım aldı.
Böylelikle Türkiye'de ilk "lise" sözcüğü,
bu okul için kullanılmış oldu.
Yurdumuzda "lise" düzeyinde okulların
açılması, 1839 yılında II. Mahmut devrindedir.
Türkiye'de Batılı anlamda ve gerçek lise
düzeyinde ilk eğitim kurumu ise, 1 Eylül 1868
yılında açılan "Galatasaray Mekteb-i Sultanisi"
dir.,


İLK LİSE SÖZCÜĞÜ olayı ilkleri yazısı oku bul İLK LİSE SÖZCÜĞÜ alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK YARDIM TOPLAMA YÜRÜYÜŞÜ

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *